ANGLÈS

L’activitat dependrà d’arribar als mínims sol·licitats pel proveïdor.

ACTIVITATHORARIDIRIGIT AMATRÍCULA (ENTRAPOLIS)PREU (*)
ANGLÈSDilluns de 14 a 15h.I4 i I510 euros22 euros/mes
ANGLÈSDilluns de 14 a 15h.1r i 2n10 euros22 euros/mes
ANGLÈSDilluns de 13 a 14h.3r a 6è10 euros22 euros/mes

Empresa: Max Your Class.
L’activitat té un mínim de 7 alumnes i un màxim de 14.
La durada és des del setembre fins a l’inici de la jornada intensiva. Es realitza a l’escola.
El English Afterchool Club és un projecte lingüístic que va començar l’any 2008 com a proposta compartida amb la UAB. L’objectiu és proporcionar als infants una experiència de comunicació significativa per sobre de tot. Cada mes l’alumnat treballa en una unitat diferent que s’enfoca en un vocabulari i una gramàtica específica. Les classes no es presenten ni es practiquen de manera tradicional, sinó que són dinàmiques i interactives. A través dels nostres projectes de recerca amb la UB (2022) enfocat en Task-Based Learning, garantim una experiència d’aprenentatge de qualitat.

Vocal: Mercè Roca. Contacte: idiomesturonet@gmail.com

Per fer la inscripció s’ha d’omplir el següent formulari:

Per qualsevol dubte i/o consulta a nivell general, podeu escriure un correu a: extraescolarsturonet@gmail.com.

IMPORTANT! Cal ser soci de l’AFA per poder gaudir dels serveis que aquesta gestiona.