MENJADOR

MENÚS TERCER TRIMESTRE (D’ABRIL A JUNY DEL 2024)


AUSOLAN

Per comunicar-vos amb l’empresa AUSOLAN, ja sigui per temes d’absències, de notificació de dietes o qualsevol altra tipus de consulta, teniu tres vies de comunicació:

– Via telefònica / WhatsApp. La coordinadora del servei té un horari d’atenció a les famílies de 9 a 10h del matí de dilluns a divendres. El número del servei de menjador és 673 130 305.

– Via correu electrònic. La coordinadora del servei disposa d’un correu electrònic d’atenció el qual revisa diàriament. L’adreça és eturonet@ausolan.com

– Via aplicatiu on-line. Aquesta eina ens permet  tenir un feedback amb la coordinadora de tots els temes de l’espai migdia. A banda de poder-vos-hi comunicar, trobareu a l’apartat de Projecte Educatiu, les activitats lúdiques que portem a terme al temps del migdia i fotos d’aquestes activitats. També trobareu a l’apartat d’informes, els informes diaris de I3 i els informes trimestrals de tots els usuaris/es.

Recordeu que l’usuari és el DNI amb lletra.

Important, es cas d’absència i/o confirmació d’assistència dels usuaris/es esporàdics, s’ha de comunicar abans de les 10h del matí, per una de les vies de comunicació enumerades. 

Preus pel curs 2023-24:

  • Fixes: 6,84 euros.
  • Esporàdic: 7,45 euros.